Foucaults pendel i Motala

Foucaultpendelns funktion

Den färdiga pendeln

Foucaultpendeln som klocka?

Foucaultpendelns historia - kort version

Länkar till andra pendlar

Ny pendel i Norge

Pendelbygget i bilder

Prototypbygget

Leon Foucaults historia

Varför bygga en pendel?

En Foucaultpendel är ett klassiskt fysikexperiment, som visar att jorden roterar runt sin axel. Då experimentet utfördes för första gången av Léon Foucault år 1851 i Paris var det det första synliga beviset för jordens rotation, där man med egna ögon kunde se att jorden snurrar runt sin axel.  Naturligtvis visste man detta vid denna tid men ett ett påtagligt, för alla synligt bevis saknades.

Pendeln består av en stålkula upphängd i en lina. (Se bilden till höger). Kulan måste vara perfekt symmetriskt upphängd och kunna svänga fritt i alla riktningar för att experimentet ska lyckas. När man satt pendeln i svängning i någon riktning kan man efter en stund märka att riktningen har ändrats och hela tiden ändras. Ändringen är i Motala 13 grader medurs per timme.

Men i själva verket är det inte pendelns riktning som ändras, pendeln svänger hela tiden fram och tillbaka i samma riktning*) - istället är det jordklotet som roterar under pendeln. Men för en åskådare på jordklotet ser det ut som om det är pendelns riktning som ändras.

Använd länken "Foucaultpendelns funktion" för att se en animation av funktionen.

Läs om historien bakom upptäckten under länken "Leon Foucaults historia".

År 2007 firade Carlsund utbildningscentrum i Motala sitt 10-årsjubileum. Gymnasieskolan kunde då den 11 maj inviga en Foucaultpendel som tillverkats på skolan utan hjälp av sponsorer. Att köpa en färdig Foucault-pendel med en inbyggd drivning hade varit mycket dyrt (i den mån man kan hitta en säljare).  Pendeln har en elektro-magnetisk drivning som hela tiden tillför lite energi så att den inte ska stanna. I centrum på bottenplattan finns därför en elektromagnet som ger kulan en liten kick varje gång den just passerat ett vändläge. På så sätt hålls rörelsen igång. 

*) Strikt gäller detta bara vid nord- och sydpolen. På andra latituder är rörelsen mer komplicerad. 

 

 

 

Ungefär var tolfte minut slås en
ny pinne ner .....

Foucaultpendeln hänger i entrén till Carlsund utbildningscentrum.

 

 

Tekniska data

Pendelns längd

6 meter

Linans diameter

1,5 mm

Kulans massa

ca 13 kg

Kulans diameter

15 cm

Kulans material

stål, med 3 μm guld

Bottenplattans diameter

120 cm

Spolens ytterdiameter

220 mm

Använd koppartråd

ca 600 meter

Amplitud

ca 40 cm

Svängningstid

4,9 sekunder

Magnetfält i centrum av spolen vid 0,7 A

19 mT

I Motala, som ligger på nordlig latitud 58° 33´, är tiden för att pendelns svängningsplan ska vrida sig 360° ca 28 timmar. Pendeln vrider sig ca 307° på ett dygn. Svängningsplanets vridningshastighet ges av 15° sin λ, där λ är latituden.

 

Projektledare och webmaster: Bo Göransson Optimerad för 1280x1024 med webläsare Internet Explorer 6.0 eller senare