Varför bygga en Foucaultpendel?

Tillbaka

Idén att bygga en pendel på Carlsund utbildningscentrum uppkom vid ett besök i Magdeburg i Tyskland. I en utställning över berömda experiment, Jahrtausendturm, hade man där  bland annat byggt en Foucaultpendel.  

Pendeln på Carlsund var från början tänkt att tillverkas inom ramen för gymnasieskolans kurs Projektarbete PA1201. Idén var att gymnasieskolans olika program skulle samverka i bygget av en Foucaultpendel. Projektet skulle delas upp i delprojekt på de olika programmen och utföras inom ramen för Projektarbete PA1201. Till skillnad mot många andra projekt skulle detta projekt lämna något bestående efter sig, en pendel. PÅ Carlsund finns bland annat utbildningarna industri-, el-, bygg- teknikprogrammen.

 

Så här var det tänkt:

 

  • Industriprogrammet skulle tillverka upphängningsanordningen med alla dess detaljer och järnkulan

  • svets skulle göra fästanordningen som pendeln hänger i

  • elprogrammet skulle göra elektroniken som ser till att rörelsen hålls igång med små impulser vid lämpliga tillfällen

  • byggprogrammet skulle göra bottenplattan av trä

  • teknikprogrammet skulle svara för ritningar samt samordning av projektets olika delar.

 

Något projektarbete inom ramen för PA1201 blev det inte men pendeln som idag hänger i entrén till Carlsund utbildningscentrum är tillverkad på industriprogrammet och elprogrammet.

Det tog ca ett år att prova fram en fungerande elektronik, som tillför energi så att pendeln inte stannar. Med en fungerande prototyp kunde projektet dras igång på allvar, ritningar på alla detaljer göras och därefter kunde tillverkningen startas.

Industriprogrammet har tillverkat alla delarna i upphängningsanordningen, svarvat skivorna i den och gjort järnkärnan som spolen i plattan ligger i, tillverkat alla fästdetaljer, mm.

Kulan är av stål och belagd med ett tunt lager guld som lagts på på elektrolytisk väg.

I arbetet har deltagit lärare, anhöriga till lärare och i vissa delar elever. Den vackra bottenplattan med en kompassros i intarsia är tillverkad på träutbildningarna på Dackeskolan i grannkommunen Mjölby.

 

Det blev en fantastisk pendel som fungerar precis som den ska enligt teorin. Jag kan bara rekommendera ett sådant här bygge till alla som har möjlighet att göra något liknande. Det är det mest fascinerande experiment jag gjort! Det är både ett konstverk och ett iögonfallande experiment.

 

Bo Göransson

Lärare i ma/fy

Bo Göransson