Foucaultpendelns funktion

Till startsidan

   
     

För att förstå hur pendeln fungerar är det enklast att se på en animation. Antag först att pendeln är upphängd rakt över nordpolen. Se på animationen nedan till vänster som visar just detta.

     

Pendeln hänger här alltså rakt över nordpolen. En betraktare som står på jordklotet intill pendeln följer naturligtvis med jorden och uppfattar att det är pendelns riktning som ändras. Men det är inte pendelns riktning som ändras - det är jordklotet som vrider sig under pendeln.

 

 

Denna bild visar istället en pendel som är upphängd vid ekvatorn. Här följer hela pendeln med sin upphängning med i jordens rotation. Det finns alltså ingen vridning. En betraktare som står intill pendeln ser att pendeln hela tiden svänger i samma riktning.

 

Animationen är gjord av John Willsund

 

Animationen är gjord av John Willsund

     

Vid nord- och sydpolen ändras pendelns svängningsplan (skenbart) 360º på 24 timmar, vid ekvatorn ändrar pendeln över huvud taget inte riktning, tiden för ett varv kan alltså sägas vara oändlig. I Motala, som ligger på en nordlig bredd någonstans mellan dessa två ytterligheter, latitud 58º 33´, dvs 58,55º, är tiden för att pendelns svängningsplan ska vrida sig (skenbart) 360º ca 28 timmar. Pendeln vrider sig (skenbart) ca 307º på ett dygn (eller med en hastighet av ca 12,8º per timme. Svängningsplanets vridningshastighet ges av 15ºsin λ, där λ är latituden, för Motala 58,55º.).

 

Svängningsplanets vridningstid för några orter:

Ort/Plats

Ung. latitud (λ)

Vridningstid t = 24/sin λ

  Medurs rotation

Cirkatid

Nordpolen

90° N

24 (23h 56 min) timmar

Stockholm, Sverige

59° N

28 timmar

Motala, Sverige

59° N

28 timmar

Berlin, Tyskland

52° N

30 timmar

London, Storbritannien

51° N

31 timmar

Manila, Filippinerna

14° N

99 timmar

Jakarta, Indonesien

6° N

230 timmar

  Moturs rotation  

Rio de Janeiro

23° S

61 timmar

Kapstaden

34° S

43 timmar

Sydpolen

90° S

24 (23h 56 min) timmar

 

För den vetgirige - hur rörelsen hålls igång så att pendeln inte stannar

Pendeln måste hela tiden tillföras något lite energi för att rörelsen inte ska stanna efter ett tag, beroende på luftmotstånd, friktion, etc.

I mitten av bottenplattan finns därför en spole med en järnkärna insprängd. Strax efter att pendeln passerat ett vändläge och är på väg tillbaka mot centrum sänds en strömpuls genom spolen som då magnetiseras. Järnkulan dras då under ett kort ögonblick mot centrum. Rörelsen får alltså en liten "kick" varje gång kulan passerat ett vändläge och denna ”kick” gör att rörelsen inte avstannar efter ett tag.

För att hålla igång rörelsen krävs alltså att den hela tiden tillförs något litet energi för att kompensera för energiförluster Utan drivning minskar amplituden med ca 5,5 cm på 200 svängningar. Det innebär en nivåminskning på ca 0,3 cm och att det på 200 svängningar krävs en energitillförsel motsvarande ΔEp=mgΔh ≈ 0,4 J, dvs ca 2 mJ/svängning för att hålla igång rörelsen med oförändrad amplitud.